இந்த வயதிலும் ஈ ர ம் சொ ட்ட சொ ட்ட போ ஸ் கொ டுத்த புவனேஸ்வரி..!!

518

நடிகை புவனேஸ்வரி..

தமிழ், தெலுங்கில் க வர்ச்சி ந டிகையாக வலம் வந்தவர் புவனேஸ்வரி. 10 வருடங்களுக்கு முன், வி ப ச் சா ர வ ழக்கில் இ வரை கை து செ ய்தனர் போ லீசார்.

அதைத் தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவில் உள்ள ரஜினி, விவேக், சூர்யா எல்லோரும் இவருக்கு ஆதரவாக போ ராடினா ர்கள்.

பெரும்பாலான நடிகைகள் சினிமா துறையிலிருந்து ஒ துக்கப்படும் போது இந்த மாதிரி ச ர்ச்சைகளில் சி க்குவது உ ண்டு. தற்போது கூட சந்திரலேகா என்னும் சீரியலில் வி ல்லியாக நடித்து வருகிறார்.

இந்தநிலையில், இவரின்  பு கைப்பட ங்கள் செ ம்ம வை ரலாக ப ரவி வருகிறது. அதில், 45 வயதிலும் ஈ ர ம் சொ ட் ட சொ ட் ட ந னைந்தபடி போ ஸ் கொ டுத்துள்ளார்.