ப டுக்கையில் இரண்டு ஆ ண்களுடன் நெ ருக்கமான கோ லத்தில் மீரா மிதுன் – ஜோ மைக்கேல் வெளியிட்ட புகைப்படம் !

47

மீரா மிதுன்……..

சமீபத்தில், மீரா மிதுன் சூர்யாவை தி ட்டி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு இருந்தார். “சூர்யாவிற்கு நடிக்க தெரியாது, Actingக்கு Spelling கூட தெரியாது. தானா சேர்ந்த கூ ட்டம் படத்தில் கலையரசன் சாகும் போது, அவர் 10 முதல் 20 Take எடுத்தார்.” என்று கூறி ஒரு வீடியோவும் வெளியிட்டு இருந்தார்.

இதனால் சூர்யா ரசிகர்களின் வெ றுப்பையும் சம்பாதித்தார். இ ருதரப்பு ரசிகர்களும் மீரா மிதுனை, எ க்குத்தப்பா கண்டபடி காது கூசும் அளவுக்கு பேச, டென்ஷன் ஆன மீரா மிதுன், விஜய்-சூர்யா ம னை விகளான சங்கீதாவையும், ஜோதிகாவையும் ப ச்சையாக தி ட்டி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தார்.

இதனால் உ ச்சக் க ட்டக் கா ண்டான விஜய் ரசிகர்கள் கா வல் நி லையத்தில், மீரா மிதுனுக்கு எ திராக பு கார் அளித்து விட்டனர்.

இதனால் அவர் உறுதியாக விரைவில் கை து செ ய்யப்படுவார் என தெரிகிறது. ஆனாலும் மீரா அ டங்காமல் விஜய்யை தா க்கி பேசி கொண்டிருக்கிறார்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, மீரா மிதுன் மீது ஆ ரம்பத்திலேயே கு ற்றசாட்டுகளை வைத்து வரும் ஜோ மைக்கேல், தற்போது மீரா மிதுன் இரு ஆண்களுடன் ஒரே அ றையில் தனிமையில் இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.