சித்ராவின் கடைசி நாட்கள்- தோலுரிக்கும் நெருங்கிய தோழி ரேகா நாயர் பகீர் பேட்டி!

106

சித்ராவின் கடைசி நாட்கள்…

நடிகை சித்ரா அ.டி.த்து கொ.லை? கன்னத்தில் இருந்த இ.ர.த்த கா.ய.ம்! ஹொட்டலில் நடந்தது என்ன? க சி ந்த முக்கிய தகவல்!!

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடரில் முல்லை என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்த சித்ரா தொகுப்பாளினியாக இருந்து வந்தவர்.

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சித்ராவுக்கு நிச்சியதார்த்தமும் நடந்து முடிந்தது. சித்ரா திருமணம் செய்துகொள்ள இருந்தவர் பெயர் ஹேமந்த் ரவி.

ஹொட்டலில் இருந்த சமயத்தில் இருவருக்கும் இடையே நேற்று வா க் குவா த ம் ஏ ற் ப ட்ட தா க வும் அதனை தொடர்ந்து ஹேமந்த் ஹொட்டலில் இருந்து வெளியேறி சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதன்பின்னரே இ ந் த மு டி வை  அவர் எடுத்துள்ளார். அவர் இ.ற.ந்.த பி ன் னர் வெளியான புகைப்படத்தில் அவர் க ன் ன த்தில் இ.ர.த்.த கா.ய.ம் உள்ளது, மேலும் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.த.த.ற்கான அ.டை.யா.ள.மே க.ழு.த்.தி.ல் இ ல் லை .

இதனால் இது த.ற்.கொ.லை அல்லது கொ.லை.யா எ.ன ச.ந்.தே.க.ம் எ.ழு.ந்.து.ள்.ளது.

பொ.லி.சார் தொ.ட.ர்.ந்து ச.ம்.ப.வ.ம் கு.றி.த்து வி.சா.ரணை ந.ட.த்.தி வ.ரு.ம் நி.லை.யில் மேலும் மு.க்.கி.ய த.க.வல் வெ.ளி.வரும் என எ.தி.ர்.பா.ர்.க்க.ப்படுகிறது.