தளபதி விஜய்யிடம், ம ர ண ம டைந்த நடிகை சித்ராவிற்கு இருந்த ஆசை.. க ண்கலங்கவைக்கும் வீடியோ இதோ..!

134

சித்ரா…

சின்னத்திரை ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமான நடிகையாக வளம் வந்தவர் நடிகை சித்ரா. இவர் தீ.டீ.ரென ம.ர.ண.ம.டை.ந்துவி.ட்டார் என்று நேற்று முன்தினம் காலை அ.தி.ர்.ச்சியடைய செ.ய்.யு.ம் த.க.வல் வெ.ளியானது.

இ.த.ன்பின் இ.வர் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ள்.ளு.ம் அ.ள.விற்கு மு.ட்டாள் கி.டையாது. சித்ராவை அவரது கணவர் தான் ஹோ.ட்.ட.லில் வை.த்து கொ.லை செ.ய்.து.வி.ட்.டா.ர் எ.ன்று சி.த்ராவின் அம்மா கூ.றி.யுள்ளார்.

நடிகை சித்ராவின் ம.ர.ண.த்.தி.ற்கு தி.ரையுலகை சேர்ந்த பல பிரபலங்கள் தங்களது இ.ர.ங்.க.லை நே.ரி.ல் வந்தும், ச.மூக வலைத்தளங்களில் மூலமாகவும் தெரிவித்து வ.ரு.கின்றனர்.

இ.ந்.நி.லை.யில் நடிகை சி.த்ரா இ.ற.ப்.ப.த.ற்.கு மு.ன் தளபதி விஜய்யிடம் தனக்கு இருந்த ஆசையை கூ.றியுள்ளார். இதில் அவர் கூறியது ” என் திருமணத்திற்கு நாம் தளபதி விஜய்யை விருந்தினராக அழைப்பேன்.

ஒவ்வொருவருக்கும் வயது ஆகஆக இளமை குறைந்து கொ.ண்.டே இ.ரு.க்கும், ஆனால் விஜய்க்கு இளமை கூடி கொ.ண்.டே போ.கிறது ” என்று கூறியுள்ளார்.