லொஸ்லியாவின் வீட்டில் தந்தையின் ச ட ல ம்; க த றி அ ழு ம் கு டும்பம்!!

83

கனடாவில்…….

கனடாவில் உயிரிழந்த லொஸ்லியாவின் த ந்தையின் உட ல் ஒரு மாதத்தின் பின்னர் இலங்கைவந்துள்ள நிலையில் அவரின் குடுபத்தினர் க த றி அ ழு த மை பா ர் ப்பவர் நெ ஞ் சை க ல ங் க வை த்துள்ளது.

பிக்பாஸ் சீசன் 3 நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பிரபலமடைந்தவர் இலங்கையை சேர்ந்த லொஸ்லியா மரியநேசன்.

லொஸ்லியா தற்போது பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்பஜன் சிங் அவர்களுக்கு ஜோடியாக பிரெண்ட்ஷிப் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார் லாஸ்லியா.

இந்நிலையில் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி அன்று கனடாவில் உ ட ல் ந ல க் கு றை வால் லொ ஸ் லி யாவின் தந்தை மரியநேசன் உ யி ரி ழந்தார்.

எனினும் அவரது உ ட லை இலங்கைக்கு அனுப்புவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வந்தது.

கொ ரோ னா காலகட்டம் என்பதால் கனடாவிலிருந்து முறையாக வி தி ப்படி உ ட லை எடுத்து வருவதற்கு தாமதம் ஆனது .

இந்நிலையில் ஒரு மாதம் கழித்து இன்று லாஸ்லியாவின் தந்தை உ ட ல் இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.