பிக்பாஸ் சம்யுக்தாவின் Latest Photos !

123

சம்யுக்தா..

பிக்பாஸ் – 4 இல் யார்ரா இது? புதுசா ? ஆனா நல்லா இருக்கே என புதுவரவாய் வந்து பகழ் பெ ற்றவர் சம்யுக்தா. இவரை பற்றி சொல்ல நிறைய திறமைகள் இவரிடம் கை வசம் உள்ளது. மாடலிங், நடிப்பு, ஊட்டச்சத்து பயிற்சியாளர் என பல்துறை வித்தகர்.

2007 இல் நடைபெற்ற மிஸ் இந்தியா அழகி போட்டியில் பட்டம் பெ ற்று அ ப்படியே மாடலிங் துறைக்கு வ ந்தார். மலையாளத்தில் “ஓலு” என்ற படத்தின் மூலம் நடிக்க வந்தவர்,

தமிழில் ”சந்திரமுகி” நாடகம், சில விளம்பரங்களிலும் நடித்தார்.
பல துறைகள் தா ண்டி பிக்பாஸ் 4 இல் உள்ளே வந்தவருக்கு, ஓவியா அளவிற்கு இல்லையென்றாலும், ஓரளவிற்கு ரசிகர் பட்டாளம் சே ர்ந்தது. இவரது ரியாக்சன்கள் மீ ம் மெ ட்டிரியல் ஆனது. அது வரை உள்ளே தி வ்யமாய் சு ற்றிக்கொ ண் டு இ ருந்தவர்,

தொகுப்பாளர் பாவனா இவரது தோழி, அதனால் இவர் த ப் பித்து கொ ள் கிறார் என்று அ ர சல் பு ரசல்கள் வந்த அ டுத்த வா ரமே வெ ளியேற்றப்பட்டார். வந்த வே கத்தில் சமூக வலைதளத்தில் பிஸியான இ வரை பலர் பி ன் தொ டர ஆரம்பித்தார்கள். கூடுதல் கு ஷியோடு அதிக போட்டோக்களை பதிவேற்றி,

ரசிகர்கள் ம த் தியில் தனது மவுசு கு றையாமல் பார்த்துக்கொ ள் கிறார். அந்த வரிசையில் த ற் போ து போட்ட பு கைப்படத்தில் இ ற க்கமான ‘U cut’ மே லாடையில் தா ரா ளம் கா ட் டியுள்ளார். இ தனால் ரசிக ர்கள் சொ க் கிபோய் கி ட க்கிறார்கள்.