வெளியேற்றப்பட்ட மதுமிதா : பிக்பாஸில் அபிராமியின் நிலைமை என்ன தெரியுமா?

834

பிக்பாஸில் அபிராமியின் நிலைமை

பிக்பாஸில் நேற்று பார்வையாளர்களுக்கு அ திர்ச்சியான சம்பவமாக மதுமிதா த ற்கொ லைக்கு மு யற்சித்த விஷயம் வெளியே வந்தது. இதனால் முன் னெச்சரிக்கையாக மதுமிதா வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.

ஆனால் இந்த வாரம் நாமினேட் ஆனவர்களில் குறைவான வாக்குகள் பெற்றது அபிராமி தான். மதுமிதாவால் அபிராமி கா ப்பாற்றப்படுவாரா இல்லை இவரும் வெளியேற்றப்படுவாரா என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.

ஆனால் நமக்கு கிடைத்துள்ள தகவலின்படி அபிராமி எலிமினேட் செய்யப்படாமல், பல வாரங்களாக கூறப்பட்டு வரும் சீ க்ரெட் ரூமில் அடைக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாம். என்ன நடக்கவுள்ளது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.