கண்ணீர் விட்டு அழுத பாலா! போட்டுடத்த கமல்! நடந்தது என்ன? பிக்பாஸ் சீசன் 4 இறுதி கட்ட ப ரபரப்பு!

80

பிக்பாஸ்……….

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் சீசன் 4 தற்போது 96 நாட்களை ஓடிவிட்டது.

இறுதி கட்டத்திற்கு இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில் வெற்றியாளர் யார் என்ற ப ரபரப்பு எழுந்துள்ளது.

கடைசி Eviction ல் ஷிவானி வெளியேற்றப்பட்டார் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது பாலா காப்பாற்றப்பட்டுள்ளார்.

கமல் இதை நேரடியாகவே அறிவித்துவிட்டார்.