தலைமறைவாகி இருந்த நபரை சுற்றி வளைத்த போலிஸ்! பிரபல நடிகரின் உறவினர் கைது !

74

Aditya Alva…

சினிமா பிரபலங்கள் ச.ர்.ச்.சை.களில் சி.க்.குவது அவ்வப்போது செய்திகளாக ஆங்காங்கே இடம் பெறுவதுண்டு.

அண்மைகாலமாக சினிமா துறையில் போ..தை பொ..ரு.ள் ப.ழ.க்.கம் கு.றி.த்து ம.த்.திய கு..ற்.ற.ப்.பி.ரி.வு போ.லி.சா.ர் தொ.ட.ர் வி.சா.ர.ணை ந.ட.த்தி வ.ரு.கின்றனர்.

நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் ம.ர.ண வி.சா.ர.ணை.க்.கு பி.ன்.ன.ர் தான் இச்ச.ம்.பவம் வி.ஸ்.வரூபம் எ.டு.த்.துள்ளது. க.ன்.னட சினிமாவில் நடிகை ராகினி திவேதி, சஞ்சனா ஆகியோர் கை.து செ.ய்.ய.ப்.ப.ட்டு சி.றை.யில் அ.டை.க்.கப்பட்டனர்.

இதில் ஹிந்தி சினிமாவில் நடிகர் விவேக் ஓபராயின் பெயர் அடிபட்டது. ஆனால் தற்போது அவரின் உறவினர் Aditya Alva என்பவரை கை.து செ.ய்.து.ள்.ள.ன.ர்.

த.லை.மறை.வாக இருந்த இவரை சென்னை மகாபலிபுரம் அருகே ரிசார்ட்டில் வைத்து போ.லி.சா.ர் கை.து செ.ய்.து.ள்.ளனர்.