கொ.ல வெ.றி.யோ.டு சுற்றும் அருண் விஜய்.. படத்தை ஓட்ட இதுதான் வழியா சார் நெட்டிசன்கள் கருத்து!!

170

அருண் விஜய்…

ஒரு காலத்தில் அருண் விஜய் நடித்த படங்கள் மிகவும் மோ.ச..மா.ன தோ.ல்.வியைத் த.ழு.விய.து. கண்டிப்பாக இவர் வ ர மா ட் டார் சினிமாவில் நி ர ந்த ரமாக இருக்க மாட்டார் என்றுதான் மக்களும் நினைத்தார்கள். ஆனால் என்னை அ றி ந்தால் படத்தில் வி.ல்.ல.னா.க நடித்து வேற லெ வல் சென்றுவிட்டார்.

இந்த வெ ற் றிக்கு யார் காரணம்? முக்கியமாக இயக்குனர்கள் தான் அதே நேரத்தில் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் படங்கள் கதாபாத்திரம் ஹேர்ஸ்டைல் என நிறைய இருக்கிறது. முக்கியமாக வ.ன்.மு.றை. முற்றிலும் வ.ன்.மு.றை.யாக உள்ள படங்கள் மட்டும்தான் எடுக்கிறார்கள்.

என்னை அறிந்தால் படத்தில் மிகக்கொ.டு.மை.யா.ன வி.ல்.ல.னாக ந டித்து பேர் பெற்றார். பின்னர் வந்த கு.ற்.ற.ம் 23, செ.க்.க.ச்சிவந்த வானம், த.ட.ம், மா.பி.யா என அனைத்து படங்களுமே வ.ன்.மு.றையை தூண்டும் படங்கள்தான். அருண் விஜய் நடித்த பாக்ஸர் படத்தின் கதை லீக் ஆனது. அதுவும் முழு வ.ன்.மு.றை தான் ஏன் இந்த தேர்வு?

இப்படிப்பட்ட படங்களை தேர்வு செ.ய்.தா.ல் மக்கள் அதைத்தான் ரும்புகிறார்கள் என்று வ.ன்.மு.றை.யை மட்டுமே ப.ட.மாக எடுத்து ஓட்டுகிறார்கள். ஏன் சாதாரணமான படங்களில் நடித்தால் படங்கள் வெற்றி பெ றாதா ? வீடியோ கேமில் வரும் கதாபாத்திரங்கள் போல மிக கொ.டு.மை.யான ஹேர்ஸ்டைல், க.த்.தி, கொ.லை, கொ.ள்.ளை என மு.ற்.றிலு.ம் வ.ன்.மு.றைதா.ன்.

இதனை தவிர்த்து மற்ற வகையான படங்களிலும் கவனம் செலுத்தலாம். நல்ல கதை, கா.த.ல், காமெடி என பலவகையான படங்கள் உள்ளன. ஆனால் இவர்கள் எடுக்கும் படங்கள் அனைத்தும் மக்களுக்காக அல்ல. OTTக்காக மட்டும் தான் ஏனென்றால் OTTஇல் இல்லாத க.ல.வ.ரமே இல்லை. அந்த அளவுக்கு OTT மோ.ச.மா.க உள்ளது. அதில் நன்றாக கா.சு.ம் பா.ர்.க்கலாம்.

இவர்கள் செய்யும் வ.ன்.மு.றையை பார்த்து ப ல பேர் புள்ளிங்கோ மாதிரி மாறியே வருகிறார்கள். கெ.ட்.ட.புக்கு தகுந்த மாதிரி கு.ற்.ற.மு.ம் ந ட க்கு து. இது எங்க கொண்டு போ ய் மு டி யப் போ கு தோ தெரியல.