மாஸ்டர் விஜய் பற்றிய சுசித்ராவின் க ரு த்து.. கொ ந் த ளிக்கும் தளபதி ரசிகர்கள்!!

101

சுசித்ரா…….

பிக்பாஸ் சீசன் 4 நிகழ்ச்சியில் வைல்ட் கார்டு போ ட் டியா ளராக, வந்த வே க த் தில்  வீட்டுக்கு கி ள ம் பிய பெ ரு மை க்கு ரி யவர் தான் பாடகி சுசித்ரா. இவர் பிக்பாஸ் வீட்டில் ஒ ரு த லைப ட் சமாக நடந்து கொண்டு, பாலாவை சு ற் றி ச்சுற்றி வருவதும் அவருக்காகவே பிக் பாஸ் வி ளை யா ட்டை விளையாடுவது போன்ற இமேஜ் உருவாக்கிக் கொண்டிருந்ததால், க டு ப் பான ர சி கர் க ள் வீ ட் டுக்கு போ மா எ ன்று அனுப்பி வைத்தார்கள்.

ஆனால் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய சுஜித்ரா சோஷியல் மீ டி யாவே க தி என்று தன்னுடைய ச.ர்.ச்.சைக்.குரிய பதிவுகளை பதிவிட்டு நெ ட் டிச ன்கள் க ழு வி ஊ ற் றும்  படி ந ட ந்து  கொண்டுள்ளார்.

மீண்டும் த ற் போது மாஸ்டர் படத்தில் தளபதி விஜயின் தோ ற் றத்தை கு றி த்து தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சுஜித்ரா கருத்து தெரிவித்துள்ளார். அதில் வாத்தி கம்மிங் பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள காட்சியை குறிப்பிட்டு ‘விஜய் கொ ஞ் சம் வெ யி ட் போ ட் டா லும் சிங்கம் சிங்கம் தான் லே’ என்று தன்னுடைய கமெண்ட்டை ப தி வி ட்டு ள்ளார்.

 

மேலும் இன்னொரு புகைப்படத்துடன் ‘தளபதி கியூட் மேக்ஸ்’ என்ற கே ப் ஷன் உடன் பதிவிட்டுள்ளார். சுஜித்ராவின் இந்தப்பதிவு தளபதி ரசிகர்களை க டுப் பே ற்றி உள்ளது. ஏனென்றால் தளபதி விஜய் மாஸ்டர் படத்தில் ஸ்லிம்மாக, ஸ்டைலிஷாக அந்த வா த் தி கதாபாத்திரமாகவே தத்ரூபமாக தன்னை மா ற் றி நடி த்தி ரு ப்பார்.பாடகி சுஜி வெ யி ட் போ ட் டு ட்டா ரு என சொல்லும் க ரு த்து கொ ஞ் சம் கூ ட பொ ரு ந்தவில்லை என்று இ ணை ய த் தில் ரசிகர்கள் க மெ ண்ட்  செ ய் து வ ரு கின்றனர்.