இரண்டாவது காதலியுடன் மாலத்தீவுக்கு குஷி பண்ண கிளம்பிய நடிகர்.. செம க டு ப்பில் முதல் ம னை வி!!

163

நடிகர்…..

தமிழ் சினிமாவில் ஸ்போர்ட்ஸ் படம் மூலம் அறிமுகமான அந்த நடிகர் தற்போது கவனிக்கப்படும் நடிகராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்நிலையில் உருகி உருகி கா தலி த்த தன்னுடைய முதல் ம னை வியை சமீபத்தில் வி வா கரத்து செய்தார். இந்த செய்தி கோலிவுட்டில் ப ர பர ப்பாக பே சப்பட்டது.

வசதியான குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் தான் அந்த பிரபல நடிகர். இருந்தாலும் சினிமாவில் பந்தா காட்டாமல் ஆரம்பத்தில் ஒழுக்கமாக நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வந்தார். ஆனால் சமீபகாலமாக படங்கள் நன்றாக நடித்தாலும் அவருடைய கேரக்டர் சரியில்லை என்கிறார்கள்.

நான் பெரிய ஆள் என செல்லும் இடமெல்லாம் பந்தா காட்டிக் கொள்கிறாராம். சமீபத்தில் ஒரு விளையாட்டு வீ ராங் க னை மீது கா த ல் ஏ ற்ப ட்ட காரணத்தினால் ஆசை ஆசையாய் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட பெ ண் ணை வி வா கரத்து செய்தார்.

விவாகரத்திற்கு அது மட்டும் காரணமில்லை என்கிறார்கள். அந்த நடிகர் நடித்த சில படங்கள் பைனான்ஸ் பி ர ச்சனையில் சி க் கிய போது அந்த இரண்டாவது காதலிதான் பி.ர.ச்.ச.னைகளை முடித்து வைத்தாராம். இதன் காரணமாக இருவருக்குள்ளும் நெருக்கம் அதிகமாகி விட்டதாம்.

இதன் காரணமாகவே அரங்கேறியது வி.வா.க.ரத்து என்கிறார்கள். இது ஒருபுறமிருக்க அந்த இரண்டாவது கா.த.லி.யுடன் சேர்ந்து பிரபல நடிகர் அ டி க்கு ம் கூத்துக்கு அளவே இல்லையாம். முதல் முறை கா த ல் செ ய் பவ ர்கள் கூட தோற்று விடுவார்களாம். அந்த அளவுக்கு சமூக வலைதளங்களில் மு த்தம் கொ டு ப்பது, க ட்டி பிடிப்பது என புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களின் வயி ற்று எ ரிச் சலை கிளப்பி விடுகிறார்கள்.

ஏற்கனவே முதல் ம னை வி இவருடைய இரண்டாவது காதலியை பார்த்து க டு ப் பாகி கொண்டிருக்கும் நிலையில் தற்போது அந்த நடிகர் கா த லியை  கூ ட் டிக் கொண்டு மாலத்தீவுக்கு ஜாலி பண்ணி கிளம்பி விட்டாராம்.

வெ ந் த பு ண் ணில்  வே லை ப் பா ய் ச்சி யது போல அந்த நடிகரின் நடவடிக்கைகள் எதுவுமே மு த ல் ம னை விக் கு சு த்த மா க பு ரி யவி ல் லையாம். உ யி ருக்கு யிராய் இருந்தவர் இப்படி மா றிவிட் டாரே, எல்லாம் ப ணம் தான் காரணமா என த லையி ல் அ டி த்துக் கொ ள்கி றாராம்.