பிரபல நடிகரின் வ ழக்கை 6 மாதத்திற்குள் முடிக்க கால அவகாசம்!

60

திலீப்…

பிரபல மலையாள சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் திலீப். இவர் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு முன்னணி ந டிகையைக் க.ட.த்.தப்ப.ட்டு பா.லி.ய.ல் வ.ன்.கொ.டு.மை செ.ய்.யப்.பட்ட வ.ழ.க்கில் கை.து செ.ய் யப்பட்டு மு க்கிய கு.ற்.ற.வா.ளி.யா.கச் சே.ர்.க்க.ப்பட்டுள்ளார்.

இந்த வ.ழ.க்கு கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் தனி நீதிமன்ற வி.சா.ர.ணை.யில் உள்ள நிலையில், உச்ச நீதிமன்றம் வி.தித்த கா.லக்கெ.டு.வுக்கும் வி.சா.ர.ணை.யை மு.டி.க்க.வில்லை.

எனவே மேலும் 6 மாதம் கால அவகாசம் கேட்டு தனி நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ம.னுதா.க்.க.ல் செய்திருக்கிறது.

இம்மனு நேற்று முன்தினம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வி.சா.ர.ணை.க்கு வந்தது.அப்போது உயர்நீதிமன்றம் இவ்வ.ழ.க்கை மு.டிக்க மேலும் 6 மாத கால அ.வகா.சம் கொடுத்துள்ளது.

ஆனால் இக்கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட ,மாட்டாது எனக் கூறியுள்ளது. மேலும் ஏற்கனவே இவ்வ.ழ.க்கில் 2 முறை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.