என்னிடம் பி.ச்.சை கேட்கிறாய்! திருமணத்தை நிறுத்திவிடுகிறேன்… நடிகர் ஆர்யா தன்னை மோ.ச.டி செய்த ஆதாரத்தை வெளியிட்ட ஈழப்பெண்..!

95

ஆர்யா…

ஆர்யா தன்னை காதலித்து ஏ.மா.ற்.றி ப.ண.மோ.ச.டி செ.ய்.தார் என இலங்கை தமிழ்ப்பெ.ண் ப.ர.ப.ரப்பை கி.ள.ப்பிய நிலையில் அந்த பு.கா.ரை வா.பஸ் வாங்கும்படி வி.டு.க்.க.ப்ப.ட்ட மி.ர.ட்.டல் குறித்த ஆ.தா.ரம் வெளியாகியுள்ளது.

இ லங்கையை சேர்ந்த தமிழ் பெ.ண் விட்ஜா. ஜேர்மனி கு.டி.யு.ரிமை பெற்ற இவர் அந்த நா.ட்டின் சுகாதாரத்துறையில் பணி புரிந்து வருகிறார்.

இவரை, பிரபல தமிழ் நடிகர் ஆர்யா திருமணம் செ.ய்.து கொ.ள்.வ.தா.க கூறி ரூ. 70,40,000 பெற்றதாக தெரிகிறது. பின்னர், தி ரும.ணம் செ.ய்.து கொ.ள்.ள ம.று.த்.ததோடு, ப.ண.த்.தையும் திருப்பி கொ.டு.க்.கவில்லை என்று தெரிகிறது.

இதையடுத்து தான் ஏ.மா.ற்.ற.ப்.ப.ட்டதாக ஆர்யா மீது விட்ஜா இந்திய பிரதமர் மற்றும் கு.டி.ய.ர.சுத் தலைவர் அலுவலகங்களுக்கு ஓன் லைன் வழியாக பு.கா.ர் அ.ளி.த்துள்ளார்.

இந்த பு.கா.ர் தொடர்பாக தீ.வி.ர வி.சா.ர.ணை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நி.லையில் தன் மீது கொ.டு.க்.க.ப்ப.ட்ட பு.கா.ரை திரும்ப பெற வேண்டும் என ஆர்யா மி.ர.ட்.டி.ய.தாக ஒரு சாட்டிங்கை பா.தி.க்.கப்.பட்ட பெ.ண் வெளியிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக எங்க வீட்டு மாப்பிள்ளை ஷோவில் பங்கேற்ற சமயத்தில் ஆர்யாவிடம் செ.ய்.த சாட்டிங் ஹிஷ்டரிகளையும் ஈழப்பெ.ண் வெ.ளி.யி.ட்டுள்ளார்.

அதில் பிரபல ஹீரோ நீ, என்னிடம் பிச்சை கேட்கிறாய், உங்கள் ஊழியர்கள் பி.ச்.சை.க்காரன் என நினைக்கிறார்களோ இ.ல்.லையோ, நான் நினைக்கிறேன் என அந்த பெ.ண் கேள்வி எழுப்ப தனக்கு நிறைய க.ட.ன்கள் இருப்பதாகவும் அதற்காக தான் இந்த ஷோவில் நடிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் ஆர்யா.

அதே போல திருமணம் செ.ய்.வதாக கூறி ஏ.மா.ற்.றிவிட்டு சா.யி.ஷா.வை திருமணம் செ.ய்.வது குறித்து கேட்ட போதும் அப்பா எடுத்த முடிவு என்று ந.ழு.விய ஆர்யா,

எனக்கு கடனுக்கு தேவையான மொத்த பணத்தையும் கொடுத்தால் சாயிஷா திருமணத்தை தான் உடனடியாக நி.று.த்.தி விடுவதாகவும் ஆசை வார்த்தைகளை ஆர்யா கூறியது தெரியவந்துள்ளது.