விஜய், சூர்யாவை தவறாக பேசியதற்கு காரணம் கூறிய மீரா மிதுன்.. வைரல் வீடியோ!

118

மீரா மிதுன்…

விஜய், சூர்யாவின் குடும்பத்தை அ.சி.ங்கப்படுத்தி மீரா மிதுனை ரசிகர்கள் கி.ழி.த்து தொ ங்க விட்டு வந்தனர்.

இந்த நிலையில் இப்படி நான் பேசியதற்கு காரணம் இவர்கள் தான் என்பது போன்ற வீடியோவை வெளியிட்டு,

சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரு அ.தி.ர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளார் மீரா மிதுன்.