கவர்ச்சியாக போஸ் கொடுத்து ரசிகர்களை அதிரவிட்ட சாந்தினி!!

1717

சாந்தினி..

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரைப்படங்களில் நடித்து வருபவர் சாந்தினி. தமிழில் சில திரைப்படங்களிலும் சிறு சிறு வேடத்திலும், சில படங்களில் கதாநாயகியகவும் நடித்துள்ளார்.

ராஜா ரங்குஸ்கி, எட்டுத்திக்கும் பற, வஞ்சகர் உலகம் ஆகிய படங்களிலும் நடித்தார். தமிழ் பேசி நடிக்க தெரிந்த நடிகைகளில் இவரும் ஒருவர். ஆனாலும், இவருக்கு சரியான வாய்ப்புகள் அமையவில்லை.

எனவே, புடவை கட்டி டீசண்ட்டாக நடித்தால் வேலைக்கு ஆவாது என புரிந்து கொண்ட அவர் தற்போது க.வ.ர்.ச்.சி.யா.க போ.ஸ் கொ.டுத்து பு.கை.ப்படங்களை பகிர துவங்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில், திடீரென பூஜா ஹெக்டே போல் உ.ள்.ளா.டை ஏதும் அ.ணியாமல் மி.க.வு.ம் க.வ.ர்.ச்.சி.யா.க போ.ஸ் கொ.டுத்து ரசிகர்களை அ.தி.ரவிட்டுள்ளார்.